Dịch vụ làm thị thực vào Việt Nam

Dịch vụ khẩn

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Việt Nam làm việc 5 ngày một tuần, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày Lễ)

Giờ làm việc từ 8 giờ sang đến 4:30 chiều (có nghỉ ăn trưa)

Xem thêm Các ngày Lễ và Tết Âm lịch năm nay

Bên cạnh dịch vụ duyệt visa khẩn trong ngày làm việc, chúng tôi cũng có thể giúp khách hàng được duyệt visa vào ngày cuối tuần, ngày Lễ.

Để được duyệt visa nhanh trong ngày làm việc, khách hàng chỉ cần chọn loại khẩn thích hợp trong trường “Processing time” trong trang nộp đơn xin thị thực trực tuyến

Trong trường hợp bạn cần được duyệt thị thực trong ngày Lễ hoặc ngày nghỉ, xin hay làm theo các bước sau:

* Nhập thông tin thị thực tại: http://www.vietnam-visa-services.com/information/Apply-Vietnam-visa-online.asp (Đến bước trả tiền thì dừng lại)

* Trả 95 USD phí dịch vụ tại: https://www.tuanlinhtravel.com/vietnam/ccpayment.asp

* Thông báo cho chúng tôi biết về trường hợp của bạn vào số điện thoại: +84913505609

Chúng tôi sẽ kiểm tra và phản hồi lại cho bạn bằng email. Trong email chúng tôi sẽ thông báo có làm được không, khi nào thì có kết quả. Nếu bạn đồng ý thì chúng tôi sẽ nộp đơn xin thị thực của bạn và gửi bạn công văn duyệt thị thực sau khi được duyệt. Bạn phải in công văn đó để lên máy bay và để lấy thị thực nhập cảnh tại sân bay Việt Nam, khi đến.

Trong trường hợp chúng tôi không thể giúp bạn hoặc bạn không chấp nhận thời gian duyệt công văn, chúng tôi sẽ huỷ yêu cầu của bạn và sẽ hoàn trả lại số phí bạn đã gửi và những ngày làm việc sau.

Lưu ý:

- Xin thị thực được duyệt trong ngày nghỉ, ngày Lễ là việc khó, không đảm bảo lúc nào cũng xin được. Hai yếu tố chính để làm được nhanh là phải có sẵn thông tin thị thực và phí dịch vụ. Khi đã có trong tay những thứ đó chúng tôi mới có thể giúp bạn một cách nhanh chóng. Thiếu thông tin thị thực hặc chậm trễ trong việc thanh toán phí dịch vụ khẩn sẽ làm mất thời gian và làm giảm cơ hội được duyệt thị thực vì chúng ta không có cả ngày làm việc như ngày thường.

- Số tiền 95 USD là phí dịch vụ của chúng tôi, không bao gồm phí dán thị thực bạn trả trực tiếp bằng tiền mặt tại sân bay Việt Nam, khi đến. Phí dán thị thực khác nhau cho mỗi loại thị thực. Bạn có thể xem các mức phí tại Các loại thị thực và phí dán thị thực

- Tất cả thời gian chúng tôi đề cập đến trong website này là giờ Việt Nam, các bạn cần chuyển đổi cẩn thận khi yêu cầu dịch vụ khẩn.

Xem phí dịch vụ
Phí dịch vụ: 0usd