Dịch vụ làm thị thực vào Việt Nam

Giấy tờ cần có để lấy thị thực

Khi hạ cánh xuống sân bay ở Việt Nam bạn cần có những giấy tờ sau để được cấp thị thực:

- Hộ chiếu hợp lệ (còn hạn 6 tháng và có 2 trang trống để đóng dấu)

- 2 ảnh cỡ 4 x 6 cm

- Công văn chấp thuận thị thực mà chúng tôi đã gửi cho bạn

- Phí thị thực (trả bằng tiền mặt khi làm thủ tục nhận thị thực):

* 25 Đô La Mỹ cho loại thị thực một lần ở dưới 3 tháng;

* 50 Đô La Mỹ cho loại thị thực nhiều lần ở dưới 3 tháng.

* 95 Đô La Mỹ cho loại thị thực ở đến 6 tháng.

* 135 Đô La Mỹ cho loại thị thực ở đến 1 năm.

Du khách Nga không phải trả phí thị thực tại sân bay.

Phí thị thực được trả bằng tiền mặt, trả trực tiếp khi nhận thị thực. Bạn cũng có thể trả bằng tiền đồng Việt Nam.

- Để tiết kiệm thời gian làm thủ tục tại sân bay, bạn hãy tải về file này, in ra, điền thông tin, ký tên và dán ảnh vào. Đến sân bay bạn chỉ việc nộp và chờ được cấp thị thực.

Thủ tục, giấy tờ, phí để cấp thị thực ở Đại sứ quán thì mỗi nơi có quy định riêng bạn phải liên lạc với Đại sứ quán đó để biết chi tiết.

Xem phí dịch vụ
Phí dịch vụ: 0usd