Dịch vụ làm thị thực vào Việt Nam

Các Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài

Châu Á, Thái Bình Dương   |   Châu Âu   |   Châu Mỹ   |   Châu Phi  |   Trung Đông

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương:

Đại sứ quán Việt Nam ở Australia

Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Perth (Australia)

Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Sydney (Australia)

Đại sứ quán Việt Nam ở Bangladesh

Đại sứ quán Việt Nam ở Brunei

Đại sứ quán Việt Nam ở Cambodia

Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Battambang (Cambodia)

Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Shihanoukville (Cambodia)

Đại sứ quán Việt Nam ở China

Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Guangzhou (China)

Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Hong Kong (China)

Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Kunming (China)

Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Nanning (China)

Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Shanghai (China)

Đại sứ quán Việt Nam ở Kazakhstan

Đại sứ quán Việt Nam ở Republic of Korea

Đại sứ quán Việt Nam ở Democratic People's Republic of Korea

Đại sứ quán Việt Nam ở India

Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Mumbai (India)

Đại sứ quán Việt Nam ở Indonesia

Đại sứ quán Việt Nam ở Japan

Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Osaka (Japan)

Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Fukuoka (Japan)

Đại sứ quán Việt Nam ở Laos

Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Luang Prabang (Laos)

Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Pakse (Laos)

Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Savanakhet (Laos)

Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia

Đại sứ quán Việt Nam ở Mongolia

Đại sứ quán Việt Nam ở Myanmar

Đại sứ quán Việt Nam ở New Zealand

Đại sứ quán Việt Nam ở Pakistan

Đại sứ quán Việt Nam ở Philippines

Đại sứ quán Việt Nam ở Singapore

Đại sứ quán Việt Nam ở Sri Lanka

Đại sứ quán Việt Nam ở Thailand

Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Khonkaen (Thailand)

Vietnam Economic - Culture Office in Taipei

 

Châu Âu:

Đại sứ quán Việt Nam ở Austria

Đại sứ quán Việt Nam ở Belarus

Đại sứ quán Việt Nam ở Belgium

Đại sứ quán Việt Nam ở Bulgaria

Đại sứ quán Việt Nam ở Czech

Đại sứ quán Việt Nam ở Denmark

Đại sứ quán Việt Nam ở Finland

Đại sứ quán Việt Nam ở France

Permanent Mission of Vietnam in Geneva

Đại sứ quán Việt Nam ở Germany

Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Frankfurt (Germany)

Đại sứ quán Việt Nam ở Greece

Đại sứ quán Việt Nam ở Hungary

Đại sứ quán Việt Nam ở Italy

Đại sứ quán Việt Nam ở The Netherlands

Đại sứ quán Việt Nam ở Norway

Đại sứ quán Việt Nam ở Poland

Đại sứ quán Việt Nam ở Romania

Đại sứ quán Việt Nam ở Russia

Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Ekaterinburg (Russia)

Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Vladivostok (Russia)

Đại sứ quán Việt Nam ở Slovakia

Đại sứ quán Việt Nam ở Spain

Đại sứ quán Việt Nam ở Sweden

Đại sứ quán Việt Nam ở Switzerland

Đại sứ quán Việt Nam ở Turkey

Đại sứ quán Việt Nam ở UK

Đại sứ quán Việt Nam ở Ukraine

Đại sứ quán Việt Nam ở Uzbekistan

 

Châu Mỹ:

Đại sứ quán Việt Nam ở Argentina

Đại sứ quán Việt Nam ở Brazil

Đại sứ quán Việt Nam ở Canada

Đại sứ quán Việt Nam ở Chile

Đại sứ quán Việt Nam ở Cuba

Đại sứ quán Việt Nam ở Mexico

Đại sứ quán Việt Nam ở Panama

Đại sứ quán Việt Nam ở United States of America

Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở San Francisco (USA)

Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Houston - Texas

Đại sứ quán Việt Nam ở Venezuela

 

Châu Phi:

Đại sứ quán Việt Nam ở Algeria

Đại sứ quán Việt Nam ở Angola

Đại sứ quán Việt Nam ở Egypt

Đại sứ quán Việt Nam ở Morocco

Đại sứ quán Việt Nam ở Mozambique

Đại sứ quán Việt Nam ở Nigeria

Đại sứ quán Việt Nam ở South Africa

Đại sứ quán Việt Nam ở Tanzania

 

Trung Đông:

Đại sứ quán Việt Nam ở Iran

Đại sứ quán Việt Nam ở Israel

Đại sứ quán Việt Nam ở Kuwait

Đại sứ quán Việt Nam ở Qatar

Đại sứ quán Việt Nam ở Saudi Arabia

Đại sứ quán Việt Nam ở United Arab Emirates

Xem phí dịch vụ
Phí dịch vụ: 0usd