Dịch vụ làm thị thực vào Việt Nam

Thị thực khi đến sân bay

Cách đơn giản, nhanh và tiết kiệm nhất để lấy thị thực Việt Nam
Lấy visa tại sân bay
  • Ngồi ở nhà nộp đơn trực tuyến
  • Nhanh, cần khẩn là có ngay
  • Chi phí thấp và minh bạch
Lấy visa tại đại sứ quán
  • Phải đến nộp tại đại sứ quán
  • Thủ tục hành chính phức tạp
  • Không rõ chi phí thế nào

Các câu hỏi thường gặp về thị thực cửa khẩu

Trong trường hợp nào tôi nên xin thị thực tại đại sứ quán?
Dịch vụ thị thực của bạn hoạt động thế nào?
Dịch vụ của bạn yêu cầu cung cấp những thông tin gì?
Thời gian xử lý thị thực là gì?
Những ngày nào là ngày làm việc?
Công văn chấp thuận thị thực là gì?
Bạn gửi cho tôi công văn chấp thuận thị thực bằng cách nào
Tôi muốn xem thị thực lấy tại cửa khẩu được không?
Tài liệu mang theo để lấy thị thực tại cửa khẩu là gì
Lấy thị thực tại sân bay mất bao lâu?
Tôi có thể đến Việt Nam muộn hơn ngày cho phép trong công văn không?
Nộp đơn xin thị thực Việt Nam